1jestkokon

– staną się łatwe –

Badanie lekarskie kandydata na kierowcę

www.punktur.pl

Zanim zdecydujesz się zapisać na kurs nauki jazdy samochodem, musisz wykonać odpowiednie badania lekarskie.

W tym celu należy udać się do lekarza medycyny pracy.

Przeprowadzane badanie polega na skontrolowaniu ogólnego stanu zdrowia oraz na badaniu specjalistycznym – sprawdzeniu stanu zdrowia oczu oraz narządu słuchu i równowagi.

Możesz spodziewać się kilku pytań odnośnie przebytych urazów i operacji Jeśli lekarz uzna za konieczne, może wykonać inne badania, na przykład glikemię na czczo czy badanie elektrokardiograficzne, jeśli badany ukończył 50.

rok życia.

Wizyta u lekarza kończy się otrzymaniem orzeczenia lekarskiego, w którym lekarz stwierdza brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że jeśli w zaświadczeniu jest mowa o noszeniu okularów lub soczewek, trzeba się z nimi pojawić na egzaminie państwowym.

Czasem może się zdarzyć, że lekarz wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, ale z czasowym ograniczeniem.

Oznacza to, że po jakimś czasie należy ponownie udać się do lekarza i zbadać stan zdrowia, aby dalej móc kierować pojazdami.