1jestkokon

– staną się łatwe –

Co w przypadku, gdy nie zdasz egzaminu?

www.us.zagan.pl szkolenia z prawa celnego

Wiele osób nie wierzy we własne umiejętności martwi się na zapas, co zrobić w przypadku, gdy nie zda się egzaminu na prawo jazdy. Należy pamiętać, że aby otrzymać prawo jazdy trzeba zdać egzamin teoretyczny oraz praktyczny, który składa się z dwóch części – jazdy na placu manewrowym oraz jazdy po mieście.

Aby poprawić niezaliczony egzamin, należy uiścić odpowiednią opłatę w ośrodku ruchu drogowego i ponownie można d niego przystąpić. Warto pamiętać, że trzykrotne niezdanie egzaminu skutkuje obowiązkowym szkoleniem dodatkowym, w którym należy uczestniczyć w dowolnym ośrodku szkoleniowym.

Jeśli trzykrotnie nie zaliczysz testów, musisz odbyć dziesięć godzin zajęć teoretycznych. W przypadku niezdania trzykrotnie egzaminu praktycznego trzeba uczestniczyć w pięciu godzinach nauki jazdy.

Należy także wiedzieć, że kandydat na kierowcę ma sześć miesięcy, liczonych od daty uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, na zdanie części praktycznej. Jeśli termin ten upłynie, należy ponownie przystąpić do zdawania teorii i w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, ponownie mamy okres sześciu miesięcy.