1jestkokon

– staną się łatwe –

Czym jest eksmisja? Kto ją wykonuje?

Eksmisja to proces sądowy, który polega na usunięciu osoby z mieszkania lub lokalu, w którym ma prawo zamieszkiwania. Eksmisja może być wszczęta w sytuacji, gdy osoba zamieszkująca lokal nie płaci należności za jego użytkowanie lub narusza warunki umowy najmu. Eksmisję w Polsce może wszcząć właściciel lokalu, a jej wykonanie powierza się komornikowi.

Jeśli została wszczęta eksmisja przeciwko Tobie i mieszkasz w Poznaniu, należy zapoznać się z postanowieniem sądu, które określa warunki i termin eksmisji. W przypadku gdy nie masz możliwości lub ochoty opuścić lokal, możesz złożyć odwołanie od postanowienia sądu. W takiej sytuacji należy skontaktować się z prawnikiem lub poradzić się w specjalnych placówkach pomocy prawnej, takich jak Ośrodek Interwencji Kryzysowej lub Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Jeśli zostało wydane postanowienie o eksmisji i został określony termin jej wykonania, komornik może przyjść w celu jej przeprowadzenia. W takiej sytuacji należy bezwzględnie opuścić lokal i zabrać ze sobą wszystkie swoje rzeczy. Jeśli nie masz gdzie się podziać, możesz skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu w celu uzyskania pomocy w znalezieniu nowego miejsca zamieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *