1jestkokon

– staną się łatwe –

Energetyka

https://www.interlan.pl/ wózek widłowy serwis

Energetyka jest działem nauki i techniki, a jednocześnie osobną gałęzią przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem dostępnych form energii na prąd, który w dalszych etapach będzie mógł być wykorzystany do zasilania dużych procesów przemysłowych oraz do napędzania maszyn oraz urządzeń stosowanych w gospodarstwach domowych.

Energetyka zajmuje się dostarczaniem energii w dwóch postaciach: jako energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Energię elektryczną, czyli prąd, dostarcza się do odbiorców przewodami elektrycznymi, produkuje się go natomiast przy użyciu turbin oraz prądnic.

Energię cieplną dostarcza się do odbiorcy za pomocą nośników przenoszących ciepło, np.

wody lub pary wodnej pod dużym ciśnieniem.

Jako sektor gospodarki energetyka zalicza się do tych, które są najbardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Unia Europejska już od wielu lat podejmuje wiele działań, także w zakresie ustawodawstwa, by w możliwie największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ energetyki na otoczenie.

www.chirurgiaonkologiczna.org.pl