1jestkokon

– staną się łatwe –

Jak zatrudnić dobrego księgowego?

https://rkc.com.pl/ usługi księgowe luboń

Sumienne i rzetelne prowadzenie księgowości to z pewnością elementy niezwykle ważne w każdej firmie, zarówno tej dużej, jak i małej. Istotne jest nie tylko utrzymywanie przejrzystości i porządku w dokumentacji, ale też tworzenie potrzebnych raportów i sprawozdań. Praca księgowego jest zatem niezwykle wymagająca, ponieważ oprócz umiejętności związanych ściśle z zarządzeniem księgowością oczekuje się także chociażby dobrej organizacji i dużej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań. Istotne mogą się okazać także kompetencje w zakresie pracy z komputerem, która pozwoli na właściwe zarządzanie systemami i przetwarzanie informacji.

Biorąc pod uwagę kandydatów na księgowego należy przede wszystkim zorientować się na jakiej uczelni studiowali. Prestiż szkoły jest w końcu dość miarodajnym kryterium oceny, choć oczywiście nie jednym. Skończenie renomowanej uczelni ekonomicznej jest zatem sporym atutem, jednak oprócz tego trzeba wykazywać się chociażby minimalnym doświadczeniem, które można było nabyć podczas praktyk, czy też we wcześniejszej pracy. Dodatkowo, księgowy powinien wyrażać gotowość do ciągłego uczenia się oraz podnoszenia kwalifikacji, co w tym zawodzie ze względu na zmieniające się prawo jest wręcz niezbędne.

Cechy dobrego księgowego

Do cech niezwykle pożądanych i oczekiwanych od każdego księgowego można zaliczyć między innymi systematyczność. W tym zawodzie jest ona bardzo istotna, ponieważ jedną z zasad rachunkowości jest zasada memoriału. Mówi ona o tym, że operacje gospodarze należy zaksięgować na czas ich powstania. W związku z tym księgowy nie może odkładać niczego na później, ponieważ powstające zaległości mogą wpłynąć bardzo negatywnie na prowadzenie każdej księgi rachunkowej.

Dodatkowo, ważne aby księgowy potrafił pracować w zespole. Chodzi tu nie tylko o umiejętności interpersonalne obejmujące sprawną komunikację, ale też zdolność negocjowania. Wiele obowiązków księgowych opiera się właśnie na szeroko zakrojonej współpracy z innymi osobami. Stąd też niezwykle ważne, aby umieli oni zachowywać w stosunku do siebie odpowiednie relacje.

Można to osiągnąć chociażby poprzez wysoki poziom kultury osobistej, który jest niezwykle ceniony u każdego pracownika.