1jestkokon

– staną się łatwe –

Niskie zarobki

www.pinb.czest.pl Eleganckie, ręcznie haftowane szaty liturgiczne produkcji Haftina Atelier

Jednym z większych problemów społecznych w Polsce są niskie zarobki. Chociaż średni dochód przypadający na jednego obywatela nie jest niski, to jednak statystyka ta zdaje się tylko częściowo odzwierciedlać realną sytuacją – stanowi ona dowód na to, że w polskim społeczeństwie jest dość duże rozwarstwienie, co nie jest oczywiście pozytywne.

Polacy zarabiają mało z różnych powodów. Z pewnością, ich przychody są znacznie umniejszone przez wysokie podatki oraz świadczenia, które pracodawca musi odprowadzać do budżetu za każdego pracownika zatrudnionego legalnie.

Mało płaci się też młodym i jeszcze niedoświadczonym pracownikom, którzy nierzadko są po prostu wyzyskiwani. Często zdarzają się sytuacje, w których osoby dopiero wchodzące na rynek pracy zmuszone są do odbywania darmowych staży i praktyk, żeby dopiero po kilku miesiącach zacząć – lub też nie – zarabiać jakiekolwiek pieniądze.

Chociaż Polska w skali świata nie jest biednym krajem, to jednak wielu z nas otrzymuje za swoją pracę zbyt małe wynagrodzenie.

www.laboratoire.pl