1jestkokon

– staną się łatwe –

Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych

www.d-7.pl

Niepełnosprawność intelektualna czy fizyczna wymagają specjalistycznej rehabilitacji, część zajęć z osobami niepełnosprawnymi mogą przeprowadzać opiekunowie, rodzina. Do wielu zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt oraz przygotowania merytoryczne w związku, z czym zajęcia, rehabilitacja organizowane są przez różnego rodzaju placówki prywatne lub publiczne.

Dzięki coraz większej świadomości społeczeństwa powstają nowe placówki zakładane chociażby przez rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Ci poprzez swoje doświadczenia posiadają wiedzę, w jaki sposób stymulować dziecko, sprawiać by chciało ćwiczyć, pracować, dzięki czemu spowalniany jest proces choroby.

W brew pozorom takie zajęcia są potrzebne nie tylko dzieciom, ale w równym stopniu również rodzicom chcą oni wiedzieć, że po pierwsze są ludzie, którzy chętnie pomogą, ale również, że ich dziecko się rozwija. Działa to trochę na zasadzie takiej wspólnoty, dzięki której opiekunowie mogą wymieniać się doświadczeniami tym samym pomagać sobie nawzajem.